negocial

Qui és responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: GANADERIA LES VALLS, S.A.
CIF: A58618620
Dir. Postal: Barri Les Valls, s/n - 08430 - LA ROCA DEL VALLES
Telèfon: 938496815
E-Mail: rgpd@ganaderialesvalls.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A GANADERIA LES VALLS, S.A. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar la relació negocial que ens uneix, en tots els seus àmbits, des de l'execució del contracte de compravenda i / o de prestació de serveis i tot el que comporta, al manteniment de contacte i enviament de comunicacions comercials per via electrònica.

Per quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la nostra relació comercial i fins a cinc anys des de l'última compravenda o finalització de servei.

Decisions automatitzades, perfils y lògica aplicada:

L'empresa NO prendrà decisions automatitzades

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és per ser necessaris per l'execució de contracte de compravenda i / o de prestació de serveis, en la qual vostè és part.

El tractament per realitzar-li comunicacions comercials per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica es realitzaran a l'empara de l'art. 21.2 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic que ens permet remetre-li comunicacions comercials similars o que guardin relació amb el producte o servei adquirit originalment, fins que no manifesti la seva oposició a aquests enviaments (vegeu l'apartat 'Drets' més avall).

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Durant el període de durada del tractament, GANADERIA LES VALLS, S.A. podrà comunicar les seves dades a empreses del grup amb finalitats administratives internes. No realitzarà cap cessió, llevat obligació legal, ni tampoc cap transferència.

No obstant això, a GANADERIA LES VALLS, S.A., comptarem amb la col·laboració de tercers prestadors de serveis que en cada cas hàgim pogut contractar i que, per a la prestació d'aquest servei, pot ser necessari que tinguin accés a les seves dades de caràcter personal, però que els tractaran amb totes les garanties legals exigibles, seguint les nostres instruccions i prèvia subscripció d'un contracte de protecció de dades en les que exigim, entre d'altres, tractar les dades exclusivament per a les finalitats pactades, aplicar mesures tècniques i organitzatives adequades, així com suprimir i retornar les dades a la finalització del servei.

A GANADERIA LES VALLS, S.A. seguim uns criteris estrictes de selecció de tercers prestadors de serveis per tal de donar compliment a les nostres obligacions en matèria de protecció de dades.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si GANADERIA LES VALLS, S.A. estem tractant dades personals que li concerneixen o no.

Així mateix, té:

Dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals.
Dret a sol·licitar la seva rectificació
Dret a sol·licitar la seva supressió.
Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
Dret a oposar-se al tractament.
Dret a la portabilitat de les dades.
Dret a retirar el consentiment prestat.
Dret d'informació
Dret a oposar-se a ser objecte de decisions individuals automatitzades

Per exercir els seus drets, dirigeixi un escrit adjuntant còpia del seu DNI a:
GANADERIA LES VALLS, S.A.
Exercici drets protecció de dades
Barri Les Valls, s/n Apartat de correus, 30
08430 - LA ROCA DEL VALLES - BARCELONA
o bé remeti un correu electrònic a: rgpd@ganaderialesvalls.com

Així mateix, l'informem que pot dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) per obtenir informació addicional o per presentar una reclamació, per exemple, si no ha obtingut satisfacció en l'exercici dels teus drets.