Recursos propis

Disposem de recursos propis per atendre els vedells de forma acurada i especialitzada des del moment que arriben a casa nostra: transport propi i instal·lacions condicionades en compliment de la normativa i el marc legislatiu vigent (Reglament (CE) nº1/2005 del Consell Europeu de 22 de desembre de 2004 i Directiva 64/432/CEE del Consell Europeu).