Contacte

Barri les Valls - 08430 La Roca Del Vallès. Barcelona (Spain)

info@ganaderialesvalls.com

(+34) 93 849 68 15

(+34) 93 846 55 35

Política de Privacitat
Contactes
Negocial

Ganaderia Les Valls, S.A A58618620 Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Volum 11377 Llibre 10161 Secció 2 Foli 143 Full núm 130.314 Inscripció 1ª